Bülent Dinler

Alıcı Uzmanı

Kerim Harunoğlu

Satıcı Uzmanı

Teni İncidüzen

Pazarlama ve İdari Asistan

Alper Ergökmen

Alıcı Uzmanı

Şebnem Kayalı

‘Manzara Adalar’ Proje Yöneticisi

Umut Sarıgöllü

‘Ege Perla’ Proje Yöneticisi